Admissions

Tài liệu cần thiết

Tài liệu cần thiết được liệt kê như bên dưới,
tuy nhiên tùy từng trường hợp chúng tôi có thể yêu cầu tài liệu bổ sung.

◎ Cần thiết  ○ Nếu có (tùy chọn)

Short-term CourseLong-term CourseFrom ApplicantNotes
Mẫu đơn đăng ký (do SJLS chỉ định)Do ứng viên viết bằng Tiếng Nhật/Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn

(4pieces)

(6pieces)
Ảnh (4cm x 3cm)Ảnh được chụp trong vòng 3 tháng trước
Bản sao của hộ chiếuHình, trang visa và trang con dấu nếu bạn đã từng đến Nhật Bản
Bằng tốt nghiệp (của trường cuối cùng bạn theo học)Nếu bạn đang là học sinh trung học, vui lòng nộp giấy chứng nhận thể hiện ngày tốt nghiệp dự kiến.
Bằng chứng về kinh nghiệm học tập Tiếng Nhật (cần bao gồm thời gian học và tổng số giờ học Tiếng Nhật)Nộp một trong số các tài liệu dưới đây
・Bảng điểm từ trường đại học/trung học (môn Tiếng Nhật)
・Giấy chứng nhận học tập từ trường Tiếng Nhật
・Kết quả Kỳ thi năng lực Tiếng Nhật (Bản sao)
・Kết quả Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (Bản sao)
Giấy chứng nhận đang theo học/Giấy chứng nhận nghỉ họcTrường hợp hiện đang học tại trường đại học hoặc cao đẳng
Giấy chứng nhận đang làm việcTrường hợp bạn hiện đang làm việc toàn thời gian (cần bao gồm chức vụ, thời gian làm việc)
Bản sao thẻ cư trú (cả hai mặt)Trường hợp bạn là người cư trú tại Nhật Bản
Khai báoVề việc tuân thủ các quy tắc của trường