Admissions

Thủ tục nhập học

Dành cho ứng viên

Dành cho trường Seigan hoặc Cục quản lý nhập cảnh (Osaka)

Ứng viên đăng ký Visa Du học

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail, sau đó tải xuống mẫu đơn đăng ký và điền vào tất cả các mục.

Vui lòng gửi mẫu đơn đăng ký cho trường Seigan qua E-mail.

Trường Seigan sẽ sàng lọc hồ sơ.

Nếu bạn vượt qua được giai đoạn sàng lọc hồ sơ, chúng tôi sẽ phỏng vấn bạn qua skype hoặc LINE

Vui lòng tham gia phỏng vấn qua skype hoặc LINE

Nếu bạn vượt qua được cuộc phỏng vấn, bạn sẽ cần trả phí sàng lọc hồ sơ (30.000 yên) và nộp các tài liệu khác.

Vui lòng nộp các tài liệu cần thiết.

Trường Seigan sẽ đăng ký CERTIFICATE OF ELIGIBILITY (Giấy chứng nhận tư cách lưu trú) với tài liệu mà bạn đã nộp tại Cục quản lý nhập cảnh.

Cục quản lý nhập cảnh sẽ kiểm tra tài liệu và đưa ra quyết định.

Trong lúc chờ cấp CERTIFICATE OF ELIGIBILITY, chúng tôi sẽ phỏng vấn bạn lần hai để kiểm tra trình độ năng lực tiếng Nhật của bạn.

Vui lòng tham gia phỏng vấn qua skype hoặc LINE.

Nếu toàn bộ hồ sơ đăng ký đều phù hợp, CERTIFICATE OF ELIGIBILITY của bạn sẽ được cấp đến trường Seigan.

Nếu bạn nhận được e-mail thông báo bạn đã được cấp CERTIFICATE OF ELIGIBILITY, vui lòng thanh toán học phí và thông báo cho chúng tôi thông tin chi tiết về chuyến bay đến Nhật Bản của bạn.

Sau khi xác nhận khoản thanh toán (học phí) của bạn, chúng tôi sẽ gửi CERTIFICATE OF ELIGIBILITY cho bạn qua đường bưu điện.

Nếu bạn nhận được CERTIFICATE OF ELIGIBILITY, vui lòng mang theo CERTIFICATE OF ELIGIBILITY và Thư mời nhập học đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản.

Ứng viên không đăng ký Visa Du học

Vui lòng tải xuống mẫu đơn đăng ký và điền vào tất cả các mục.

Vui lòng gửi mẫu đơn đăng ký cho trường Seigan qua E-mail

Trường Seigan sẽ sàng lọc hồ sơ.

Nếu bạn vượt qua được giai đoạn sàng lọc hồ sơ, chúng tôi sẽ phỏng vấn bạn qua skype hoặc LINE tại trường Seigan.

Vui lòng tham gia phỏng vấn qua skype hoặc LINE tại trường Seigan

Vui lòng nộp tài liệu cần thiết (Nếu chúng tôi cần tài liệu gì, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tài liệu cần nộp đó) và thanh toán học phí.