Course & Class

About Lesson

1 Penggal 6 bulan (100~102hari)
Saiz kelas (Bilangan orang) Maksimum 15
Hari Pelajaran 5 hari seminggu (Isnin – Jumaat)
Masa 9:00-12:30 (45 min X 4 pelajaran)
13:30-17:00 (Kelas permulaan)
1 Pelajaran 45 min